Tijd voor verbinding en transformatie

Tijd voor verbinding en transformatie

Deze Corona crisis is overweldigend, treft ons allemaal en is wereldwijd. De reacties daarop verschillen echter heel sterk. Sommige mensen en bedrijven ervaren op dit moment onrust, angst, verdriet, boosheid, verwarring,… En anderen ervaren hoop, creativiteit en energie. Ze gaan in actie en zetten zich in. We zien veerkracht bij mensen, in hun bedrijven en in onze samenleving opleven. 

Ziekenhuizen hebben in een mum van tijd extra beddencapaciteit opgebouwd en supermarkten slaan de handen in elkaar om de logistiek en in primaire voorzieningen zoals voeding te kunnen blijven voorzien. Op vlak van organiseren, zien we dat in sommige bedrijven het ondenkbare mogelijk wordt. Medewerkers denken, doen en beslissen elk op hun eigen niveau vanuit hun mogelijkheden. Taken en rollen worden doorbroken en herschapen in functie van wat hier en nu noodzakelijk is.  Zekerheid wordt vervangen door zelf-sturen, zelfvertrouwen en loslaten van controle. Door het hier en nu samen in actie gaan, vlot de dialoog en inspireren mensen elkaar tijdens hun samenwerking. Het volledige potentieel van alle betrokkenen wordt individueel én collectief aangesproken en benut. 

Wat maakt dat nu dat het ene bedrijf mee-veert, het beste van zichzelf laat zien en andere bedrijven blijven steken, schade oplopen of zelfs ophouden te bestaan? 

Deze Corona crisis zet alle dynamieken van een systeem op scherp. Mensen, teams en bedrijven zitten nu immers in overlevingsmodus waarbij ze op zichzelf worden teruggeworpen en waarbij het DNA van deze systemen zichtbaar wordt. Zo gaan risico averse bedrijven, wachten, ontkennen of proberen nog meer zekerheid inbouwen. Nog:   harmonieuze bedrijfsculturen gaan nog meer het conflicten uit de weg en in bedrijven waar al veel angst aanwezig is vertraagt de besluitvorming en vermindert de daadkracht. Teams die al zorgzaam omgaan met elkaar maken nog meer een beweging naar elkaar toe. 

Aangezien elk systeem is ingebed in een grotere context, bepaalt deze context mee wat al dan niet mogelijk is. En juist omdat deze crisis levensbedreigend is, zit hierin ook de mogelijkheid vervat om het anders te doen, stil te staan bij wat betekenisvol en zinvol is.  

En dan komen we uit bij het fundament van ons mens zijn met name dat relaties aangaan zin geeft en heeft. Management teams en werknemers die in staat te verbinden met zichzelf en met elkaar en dus in dialoog gaan vanuit het hoofd, hart en intuïtie, komen uit bij waar ze hier en nu in geloven wat nodig of mogelijk is of waar ze van dromen. Het is de weg van wederzijds inspireren, uitspreken van verlangen en bezorgdheden. En deze weg is nodig, spannend, nieuw, anders en met risico’s. De opportuniteiten, de kansen die zich aandienen en de praktische invulling en organisatie daarvan ontvouwen zich gaandeweg. Bedrijven die dus in deze crisis opportuniteiten zien, hebben het potentieel in zich om zich aan te passen en te veranderen. 

Als verbinden een katalysator is voor transformatie, zijn dit alvast zinvolle recepten: 

-    Zet mensen, werknemers op de eerste plaats

-    Maak tijd en ruimte en geef hierbij aandacht aan emoties

-    Ga in dialoog over dromen, kansen, ideeën, mogelijkheden en versterk de aanwezige 

-   Creativiteit met elkaar. Niet enkel top-down of bottom-up maar multi-directioneel van mens tot mens en als professional. Zodoende wordt het potentieel ten volle benut wat leidt tot betere resultaten. 

-    Durf out of the box denken, prototypes uit te proberen en te verbeteren ook al wijkt dit af van bestaande         processen, rollen en afspraken. 

-    Durf ervaringsgericht te leren en dus met voortschrijdend inzicht, met trial and succeed. 

-    Experimenteer met concepten als organisch organiseren waarbij mensen autonomie en verantwoordelijkheid  krijgen om te denken, doen en te beslissen en daarvoor de middelen krijgen.  


Liesbet Gielis


Tijd voor verbinding en transformatie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x